HJEM KONTAKT HISTORIEN BAK DIGITAL KONFIRMASJON PÅMELDING Logg inn

Livssynsnøytral og individuell konfirmasjon

Gi barnet en trygg og moderne overgang til voksenlivet med selvhjelpsprinsipper og redskaper

INNHOLD I KURSET

Identitet

Hvem er du, og hva er viktig for deg?

Ungdommen lærer enkle metoder for å bli bedre kjent med sine verdier, relasjoner og drømmer, slik at de kan føle det bedre og bevege seg i en retning de selv ønsker.

Tro, filosofi og følelser 

Er det en sammenheng mellom tanker og følelser?

Ungdommen lærer om ulike livssyn, menneskesyn og virkeligheten slik at vi sammen kan undersøke hvordan ulike grunnsyn påvirker hva vi føler og hvordan vi tenker.

Kropp, trening og helse 

Hvordan tenker en toppidrettsutøver?

Ungdommen lærer hva som er viktig for god helse i en sunn og sterk kropp, slik at de kan behandle seg selv bedre.

Kjønn og seksualitet 

Hvordan kan man ha det bedre, leve lenger og holde seg friskere?

Ungdommen lærer om seksuelle grenser og behov, slik at de føler bedre om seg selv og er tryggere i sin egen kropp.

Kultur, kriminalitet og rusmidler 

Hvordan slippe å gå den lange veien?

Ungdommen lærer om kriminalitet og rusmidler, slik at de lettere kan velge retning når de møter dette i kulturen.

Økonomi og fremtids yrke 

Hvordan tenker en person med sunn økonomi?

Ungdommen lærer om økonomisk frihet og sparing, slik at de kan bruke penger på ting som gjør dem glad.

Historiefortelling i en digital hverdag

Hvordan bli en bedre formidler foran kamera?

Ungdommen lærer enkle teknikker for å lage video slik at de er ekte, kommer til poenget og gir verdi til den som skal se på.

Overgangsritual 

Hvordan skape en solid overgang fra barn til voksen?

Ungdommen lærer om det å være voksen og hvordan det er forskjellig fra å være barn, slik at de er klare for et liv som en ansvarlig og moden voksen.

 

Påmelding for VÅREN 2021 åpner 1. november

Velkommen til digital konfirmasjon

KONFIRMASJONSKURS HØST 2023

Oppstart onsdag 6. SEPTEMBER

Avslutning onsdag 25. OKTOBER

 

Konfirmasjonstiden markerer overgangen fra barn til voksen og forbereder ungdommen til samfunnets rammer og muligheter.

PRAKTISKE DETALJER

  • Kurset er lett tilgjengelig i en app på telefon, nettbrett, PC og andre enheter
  • Nettbasert med video, nettprat og digitale samlinger
  • Kursvideoer og opptak kan ses når det passer ungdommen og øvrig familie
  • Dagsaktuelle temaer hvor ungdommen jobber selvstendig med en oppgave og diskuterer i samlinger og på nettpraten
  • Individuelle samtaler og ekstra oppfølging kan bestilles separat
PÅMELDING

SPØRSMÅL OG SVAR

Kurset foregår på nett med video, digitale samlinger og lukket forum. Ungdom som fordyper seg i temaene får i tillegg individuelle veiledningssamtaler.

Det forventes en deltagelse på minimum 1 time i uka. Fordelt på temavideo (15-20 min), oppgavevideo (5-10 min), digital samling (30-45 min) og individuell oppgave (5-20 min). 

For deltagere som fordyper seg i temaene gis det to individuelle samtaler for ungdommen og du som forelder får tilbud om en individuell samtale. Samtalene foregår på zoom og har en varighet på ca. 45 minutter. 

Kurset varer i 8 uker.

Nytt kurs starter onsdag 6.september 2023 klokken 18:15

Nei, dette kurset er for ungdom mellom 13-15 år og for å beholde deres integritet er deltagelse eksklusivt denne aldersgruppen.

Det er mange tilbydere av konfirmasjon, og ingen av oss har enerett. Det viktigste du som forelder kan gjøre er å støtte tenåringen i sitt valg.

Kurset har en grunnpris på kr. 2490,- som dekker utgifter til kursmateriell, drift og administrasjon. Er ungdommen klar til å fordype seg ytterligere i temaene tilbyr vi også individuelle samtaler og ekstra oppfølging. 

 

Er prisen en utfordring?

Det kan innvilges betalingsavtale eller redusert pris, for eksempel for familier med lav inntekt. Send en e-post til post(at)ipogs.no eller en SMS til 917 91 513 med ditt navn og telefonnummer, deretter kontakter kursfacilitator deg for å komme frem til en løsning.

Moderne og trygt

I konfirmasjonstiden utforskes identitet, samfunnets rammer og ulike livssyn. I kurset får ungdommen hjelp og veiledning i overgangen fra barn til voksen, slik at de skaper klarhet om seg selv og sine muligheter.

Her får barnet ditt en moderne og trygg overgang til voksenlivet med selvhjelpsprinsipper og redskaper

PÅMELDING

Selvutvikling i et moderne samfunn

I samfunnet stilles det høye krav, hvor vi selv er ansvarlig for eget liv. I kurset lærer ungdommen verktøy de kan bruke for å møte samfunnets rammer, og utvikle seg som trygge og selvstendige voksne. Konfirmasjonskurset bygger på kjerneområdene kropp, relasjoner, hjem og arbeid.

KROPP

God helse legger grunnlag for et langt og godt liv.

Den måten vi behandler oss selv henger sammen med den helse og energi vi har.

I kurset fokuserer vi på pust, glade tanker og tilstrekkelig med vann!

Les mer om KROPP

RELASJONER

Forholdet vi har til oss selv og andre mennesker kan gi eller tappe energi.

Relasjonene våre gir oss muligheter for fremgang i livet.

I kurset diskuterer vi verdier, egne grenser og vennskap!

Les mer om RELASJONER

HJEM

Omgivelsene våre bør gi trygghet, tilhørighet og romme våre følelser.

Et hjem kan være et slikt sted hvor trygghet, tilhørighet og alle slags følelser er velkommen.

I kurset snakker vi om omgivelser, aktiviteter og god følelseshåndtering!

Les mer om HJEM

ARBEID

Meningsfylt arbeid, økonomisk trygghet og en optimal livsstil.

Vårt yrkesvalg og hva vi bruker tiden på, bør være noe vi selv ønsker.

I kurset lærer vi om penger, fremtidens arbeidsmarked og tilgjengelige livsstiler.

Les mer om ARBEID

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen ditt navn og e-post og vi sender deg nyheter, oppdateringer og informasjon om digital konfirmasjon.

Close

50% fullført

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen ditt navn og e-post og vi sender deg nyheter, oppdateringer og informasjon om digital konfirmasjon.