Om IPogS 

Identitet, Personlighet og Selvutvikling 

Ingen kan endre hvor de er i øyeblikket, men alle kan endre hvor de er på vei. IPogS handler om hvem du er, hva du gjør og hvordan vi kan hjelpe.

Vi tror et hvilket som helst menneske kan forbedre sitt liv ved å forbedre sine tanker og måten vi forholder oss til hverandre og oss selv.

Visjonen med IPogS er å hjelpe og veilede mennesker til klarhet om seg selv, slik at de ser sine muligheter.

Livet er som en reise på havet!

Livet kan være som en reise på havet hvor vi alle er som små seilbåter. På havet blåser vinden og vi setter våre seil. Samfunnets kulturelle, sosiale og økonomiske vind blåser på oss alle og det som avgjør hvilken havn vi ankommer er hvordan vi setter våre seil.

 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.